Kinood


Сурталчилгаан дээр дархад кино автоматаар гарч ирнэ.


Loading


  Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016) монгол хэлээр

  Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows    03 Jun 2016

  PG-13 112 min Адал явдалт

  6.1
  IMDB: 6.1/10 27,402 votes

  , , ,

  2 nominations.

  USA, Hong Kong, China, Canada

  3035

  Нинжагийн урлагт суралцсан хүн мэт хувьсалд орсон яст мэлхийнүүд хотод учирсан аюулыг зайлуулахаар харанхуй суваг хоолойноосоо ил гарч ирнэ.

  Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016) монгол хэлээр
  Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016) монгол хэлээр
  Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016) монгол хэлээр
  Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016) монгол хэлээр
  Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016) монгол хэлээр
  Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016) монгол хэлээр
  Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016) монгол хэлээр
  Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016) монгол хэлээр
  Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016) монгол хэлээр
  Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016) монгол хэлээр
  Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016) монгол хэлээр
  Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016) монгол хэлээр
  Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016) монгол хэлээр
  Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016) монгол хэлээр
  Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016) монгол хэлээр
  Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016) монгол хэлээр
  Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016) монгол хэлээр
  Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016) монгол хэлээр
  Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016) монгол хэлээр
  Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016) монгол хэлээр
  Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016) монгол хэлээр
  Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016) монгол хэлээр

  Санал болгох

  >